Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šiame dokumente Parduotuvė – tai elektroninės prekybos svetainė www.nebulamakers.lt
 2. Šiame dokumente Administratorius arba Pardavėjas – Parduotuvę administruojantis ir joje prekes parduodantis asmuo, kurio rekvizitai: Salomėja Vaida Misė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 930020, adresas: Aguonų 3-6, 03213 Vilnius, info@nebulamakers.lt (toliau – Administratorius).
 3. Šiame dokumente Prekės – tai Parduotuvėje parduodamos prekės.
 4. Šiame dokumente Naudotojas – tai Parduotuvės lankytojas, bet kokiu tikslu, įrenginiu ir bet kuriuo paros metu apsilankęs Parduotuvėje.
 5. Šiame dokumente Pirkėjas – tai Naudotojas, perkantis arba jau įsigijęs Parduotuvės Prekes.
 6. Šios Parduotuvės naudojimo ir prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Naudotojo (Pirkėjo) ir Administratoriaus (Pardavėjo) teises, pareigas ir atsakomybę Naudotojui (Pirkėjui) naudojantis Parduotuve bei įsigyjant Prekes Parduotuvėje.
 7. Teisę registruotis ir susikurti savo asmeninę paskyrą bei vykdyti užsakymus Parduotuvėje turi visi Naudotojai.
 8. Šiame dokumente Sutartis – tai Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Naudotojo (Pirkėjo) ir Administratoriaus (Pardavėjo), kuri automatiškai laikoma sudaryta nuo to momento, kai Naudotojas (Pirkėjas) Parduotuvėje pasirenka Prekes ir suformuoja Prekių krepšelį, nurodo Pirkėjo duomenis bei Prekių pristatymo adresą, pasirenka pageidaujamą apmokėjimo būdą, susipažina su šiomis Taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėjęs „Perskaičiau ir sutinku su Parduotuvės taisyklėmis“ laukelį bei paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
 9. Šiame dokumente Pristatymo adresas – tai Pirkėjo prekių pristatymo adresas, kuris yra Pirkėjo nurodomas sudarant Sutartį ir pasirenkant pageidaujamą Prekių pristatymo būdą.
 10. Šiame dokumente Pristatymo terminas – tai laikas nuo Sutarties sudarymo ir Pirkėjo apmokėjimo patvirtinimo gavimo iki galutinio Pirkėjo užsakytų Prekių pristatymo.
 11. Šiame dokumente Asmens duomenys – tai Naudotojų (Pirkėjų) asmeniniai duomenys (fizinių asmenų vardai, pavardės, telefonai ir el. pašto adresai, Pristatymo adresai bei kita asmeninė informacija), kuriuos Naudotojai (Pirkėjai) gali užregistruoti Parduotuvėje šiais atvejais:
 • užsiregistruodami Parduotuvėje bei susikurdami savo asmeninę paskyrą;
 • atlikdami Prekių pirkimą ir tam įvesdami Parduotuvės Prekių užsakymo formoje prašomus duomenis;
 • užsiregistruodami Parduotuvės naujienlaiškio gavimo sąrašuose ir įvesdami Parduotuvės naujienlaiškio registracijos formoje prašomus duomenis;
 • kitais galimais atvejais.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas turi teisę naudotis Parduotuve tik šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tvarka bei laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
 2. Pirkdamas prekes ir taip patvirtindamas jų pirkimo – pardavimo Sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui nurodytą Prekių kainą vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių užsakymas ir apmokėjimas“ skyriaus nuostatomis bei priimti užsakytas prekes iš Pardavėjo vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“ skyriaus nuostatomis.
 3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens ar Pristatymo adreso duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo Pardavėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo (pavyzdžiui, pakartotino pristatymo išlaidų kompensavimo, kuomet siuntą tenka pristatyti kitu, nei nurodė Pirkėjas, adresu).
 4. Užsiregistravęs Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir įsipareigoja neperduoti jų tretiesiems asmenims.
 5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį bei grąžinti arba pakeisti užsakytas Prekes vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių grąžinimas ir keitimas“ skyriaus nuostatomis.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Nustačius, kad Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar jos saugumui arba nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų ar savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.
 3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę, o taip pat saugoti paslaptyje ir tinkamai tvarkyti jo pateiktus asmeninius duomenis.
 4. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti (pakeisti) Pirkėjo užsakytas prekes taip, kaip nurodyta šių Taisyklių „Prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos“ nuostatose.

Prekių užsakymas ir atsiskaitymas

 1. Prekių užsakymas ir jų pirkimo – pardavimo Sutartis įsigalioja taip, kaip nurodyta šių Taisyklių „Bendrosiose nuostatose“.
 2. Prekių kainos Parduotuvėje yra nurodomos eurais. Pardavėjas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti Prekių asortimentą bei jų kainas, tačiau neturi teisės vienašališkai pakeisti Pirkėjo užsakytų Prekių kainos po Sutarties sudarymo.
 3. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl to, kad Sutarties sudarymo momentu jam dar negaliojo žemesnės Prekių kainos, kurios įsigaliojo iš karto po jos sudarymo.
 4. Pirkėjas prekių užsakymo Parduotuvėje metu gali pasirinkti vieną iš šių atsiskaitymo būdų:
  • Paysera – tai išankstinis apmokėjimas už Prekes, kuomet Pirkėjas perveda pinigus į Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą Parduotuvėje patvirtinęs užsakymą (Sutartį) ir pasinaudojęs pasirinkta elektroninės bankininkystės (mokėjimų) sistema. Atsakomybė už pinigų pervedimą ir Pirkėjo pateiktos informacijos duomenų saugumą tokio atsiskaitymo atveju tenka pasirinktos elektroninės bankininkystės (mokėjimų) sistemos administratoriui.
  • PayPal – tai išankstinis apmokėjimas už Prekes, kuomet Pirkėjas perveda pinigus į Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą Parduotuvėje patvirtinęs užsakymą (Sutartį) ir pasinaudojęs mokėjimo Sistema PayPal. Atsakomybė už pinigų pervedimą ir Pirkėjo pateiktos informacijos duomenų saugumą tokio atsiskaitymo atveju tenka mokėjimų sistemos PayPal administratoriui.

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

 1. Prekių užsakymo Parduotuvėje metu Pirkėjas, priklausomai nuo gyvenamosios zonos, gali pasirinkti vieną iš šių Prekių pristatymo būdų:
  • Paštomatas – kai Prekės yra pristatomos į Pirkėjo pasirinktą paštomatą už papildomą, iš anksto Parduotuvėje nurodytą pristatymo mokestį.
  • Registruotas paštas – kai Prekės yra pristatomos Pirkėjui registruotu paštu vadovaujantis Lietuvos pašto taisyklėmis už papildomą, iš anksto Parduotuvėje nurodytą pristatymo mokestį.
 2. Nepriklausomai nuo pasirinkto Prekių pristatymo būdo Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslius Asmens ir Pristatymo adreso duomenis, o taip pat nurodyti visą tiksliam pristatymui reikalingą papildomą informaciją.
 3. Pardavėjas įsipareigoja stengtis laikytis Prekių informacijoje nurodytų Pristatymo terminų, o jeigu to padaryti negali, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitas Prekių pristatymo ar Sutarties nutraukimo sąlygas.
 4. Pirkėjas yra iš anksto informuotas ir sutinka, kad:
  • tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, kuomet Prekių likutis sandėlyje yra mažas ir keli pirkėjai vienu metu užsako tą pačią Prekę ) Prekių informacijoje nurodytas pristatymo terminas gali keistis;
  • išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir tiesiogiai nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, šventiniu laikotarpiu, dėl blogų oro sąlygų, paskelbto karantino ir pan.).
 5. Prekės Pirkėjui yra išsiunčiamos tik darbo dienomis ir valandomis.
 6. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už Pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui buvo nepristatytos arba pristatytos vėliau dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl tiesiogiai nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (Force majeure).

Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Pirkėjas turi teisę grąžinti arba prašyti pakeisti kokybiškas Prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo jų pristatymo arba atsiėmimo dienos, jeigu tokių Prekių pakuotė ir išvaizda atitinka šiuos reikalavimus:
  • Prekė turi būti nesugadinta ir tos pačios komplektacijos, kaip ir pristatymo metu;
  • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.
 2. Pirkėjas turi teisę grąžinti arba prašyti pakeisti sugadintas, brokuotas arba ne tas, kurios buvo užsakytos, Prekes (toliau – Nekokybiškos prekės) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 3. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu jam buvo pristatytos Nekokybiškos prekės arba jos buvo pristatytos pažeistoje pakuotėje.
 4. Norėdamas grąžinti (pakeisti) prekę Pirkėjas turi nurodytais kontaktais susisiekti ir pateikti laisvos formos prašymą Pardavėjui, nurodydamas savo vardą, pavardę, telefono numerį, užsakymo datą ir numerį, Prekės pavadinimą ir kainą, Prekės grąžinimo (keitimo) priežastį, Nekokybišką prekę patvirtinančią nuotrauką (Nekokybiškos prekės gavimo atveju).
 5. Kokybiškų prekių grąžinimo (keitimo) atveju jų grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Nekokybiškų prekių grąžinimo (keitimo) atveju jų grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pardavėjas.
 6. Prekių grąžinimo atveju, jeigu jų grąžinimo sąlygos atitinka šių Taisyklių reikalavimus, Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus į Pirkėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
 7. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos (nebent grąžinama nekokybiška prekė).

Kokybė ir garantijos

 1. Pirkėjas yra iš anksto informuotas ir sutinka, kad:
  • dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono) bei jo programinės įrangos (naršyklės) ypatybių Prekių nuotraukose atvaizduotos spalvos gali neatitikti realių spalvų ar kitų parametrų;
  • Prekių aprašymai gali būti bet kada papildyti.

Akcijos ir specialūs pasiūlymai

 1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas (nuolaidas, išpardavimus, žaidimus ir pan.).
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo keisti akcijų sąlygas.
 3. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl to, kad Sutarties sudarymo momentu jam dar negaliojo akcijų pasiūlymai, kurie įsigaliojo iš karto po jos sudarymo.

Kitos sąlygos

 1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos ir (arba) prekių užsakymo formoje nurodytais telefonais ir (arba) el. pašto adresais.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo Parduotuvės puslapyje Kontaktai nurodytais telefonais ir (arba) el. pašto adresais.
 3. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų pranešimų ar užsakymo patvirtinimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, o taip pat Pirkėjo naudojamo įrenginio ar programinės įrangos ypatumų.

Autorinės teisės ir informacijos naudojimas

 1. Autorinės teisės į visą Parduotuvėje pateiktą informaciją ir medžiagą priklauso Administratoriui. Parduotuvėje pateiktos vaizdinės ir tekstinės medžiagos panaudojimas leidžiamas tik gavus išankstinį Administratoriaus sutikimą ir tik pateikiant aiškią nuorodą Pardavėjo svetainę.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Administratorius (Pardavėjas) pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Informacija apie Taisykles yra nuolatos pateikiama Parduotuvės puslapyje „Terminai ir sąlygos“ ir Naudotojams (Pirkėjams) yra suteikta nuolatinė ir neribota prieiga bet kuriuo metu susipažinti su šių Taisyklių naujausia versija. Pirkėjams apsiperkant Parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo metu.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.