Privatumo politika

Privatumo Politika

1. Sąvokos:

1.1 Svetainė/Interneto Puslapis/El. parduotuvė/Pardavėjas/Administratorius – elektroninė parduotuvė pasiekiama adresu www.nebulamakers.lt, valdoma administratoriaus, kurio rekvizitai: Salomėja Vaida Misė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 930020, adresas: Aguonų 3-6, 03213 Vilnius, info@nebulamakers.lt.

1.2 Vartotojas – bet kuris asmuo užsiregistravęs Svetainėje;

1.3 Naudotojas – bet kuris asmuo neužsiregistravęs Svetainėje;

1.4 Interneto Naršyklė – programa skirta atvaizduoti internetinius puslapius asmeniniame kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje;

1.5 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta;

1.6 Asmens duomenų gavėjas ir valdytojas  – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

1.7 Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;

1.8 Privatumo politika –  šis dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.

1.9  IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis prisijungimo prie elektroninių ryšių tinklo įrenginį. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje prisijungiama prie interneto identifikuoti. 

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Svetainės privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ar/ir Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant prekes; 

2.2 Privatumo politika yra skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ar/ir Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo;

2.3 Vartotojai ir Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsakantys atitinkamas prekes. Su šiuo dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, skyrelyje „Privatumo politika“. Apie visus būsimus Privatumo politikos pakeitimus ar/ir papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ar/ir elektroniniu paštu;

2.4   Ši privatumo politika taikoma visais atvejais, kai www.nebulamakers.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ar/ir Naudotojas užsisako ar/ir gauna prekes ir kitais atvejais numatytais dokumento „Sąlygos ir taisyklės“ Bendrųjų nuostatų 11 punkte.

2.5 Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, kuris bus naudojamas kaip Vartotojo prisijungimo vardas bei slaptažodį, adresą, telefono numerį kurie bus naudojami prekėms pristatyti. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, papildyti savo profilį. Savo profilį panaikinti galima apie tai parašius Svetainės administratoriui elektroniniu paštu info@nebulamakers.lt. Svetainė nerenka ir nekaupia jokių su mokėjimu susijusių duomenų (mokėjimo kortelių numerių, slaptažodžių, prisijungimų), išskyrus informaciją apie pasirinktą atsiskaitymo būdą. 

3. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

3.1  Priklausomai nuo Vartotojo ar/ir naudotojo užsakomų prekių yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas. 

3.2 Siekdami tobulinti savo svetainę, norėdami užtikrinti stabilų jos veikimą, efektyvumą bei funkcionalumą, informuojame, kad naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti. Tam mes naudojame „Google Analytics“ bei „Jetpac“. Kai Vartotojas/Naudotojas lankosi Svetainėje, Svetainė gauna informaciją apie Vartotojo/Naudotojo naudojamą įrenginį, Naršyklės tipą, šalį ar kalbą. Kaupiama informacija nėra platinama ir yra anonimiška. Ši informacija įrašyta slapukuose, naršyklės nustatymuose Vartotojas/Naudotojas gali ištrinti ar blokuoti slapukus bet kuriuo metu. 

3.3 Administratorius gali naudoti slapukus (angl. cookies) savo tinklapyje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų interneto tinklo naršyklę ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į kompiuterį pirmą kartą apsilankius tinklapyje ir vėliau naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui, kad palengvinti Jūsų prieigą prie šio tinklapio bei jame esančios informacijos. Naudodamiesi tinklapiu Jūs sutinkate su šiomis slapukų naudojimo taisyklėmis.

3.4 Jeigu NESUTINKATE, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti Jūsų naršymo tinklapyje spartą, apriboti tam tikrų tinklapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie tinklapio.

4. Asmens duomenų naudojimo tikslai:

4.1 Asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

a. Prekių užsakymui;

b. Prekių pristatymui;

c. Tobulinti Svetainės naudojimo patogumą;

d. Administruodamas Svetainę, bei diagnozuodamas galimus sutrikimus  Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ar/ir Naudotojų IP adresus.

e. Marketingo tikslais, pvz., naujienlaiškių siuntimui, jei vartotojas davė išaankstinį sutikimą. 

5. Asmens duomenų teikimas:

5.1  www.nebulamakers.lt  neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai, ar kitokiu būdų neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos respublikoje, tiek Europos sąjungos valstybėse, tiek kitose užsienio valstybėse, išskyrus šiuos atvejus:

a. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

b. Jei būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

c. pristatymo tarnyboms reikalingą informaciją, kurią nurodėte gavėjo adreso skiltyje užsakymo metu.

6. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

6.1  Vartotojas ar/ir Naudotojas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ar/ir Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais kaip numatyta Privatumo politikoje. Vartotojas ar/ir Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą  www.nebulamakers.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Asmens duomenis, panaikinti asmens duomenis bei Paskyrą.

6.2 www.nebulamakers.lt saugo Asmens duomenis metus po paskutinio vartotojo prisijungimo prie Paskyros.

6.3. Vartotojas ar/ir Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenys bus saugomi iki atitinkamo tyrimo pabaigos, jei jo vartotojo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar esant kitam pažeidimui dėl kurio yra ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu  www.nebulamakers.lt yra gavę skundų dėl Vartotojo ar/ir Naudotojo padarytų Privatumo politikos ar/ir Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

6.4 Vartotojas ar/ir Naudotojas siekiant įgyvendinti aukščiau paminėtas teises gali kreiptis elektroniniu paštu: info@nebulamakers.lt

7. Asmens duomenų apsauga

7.1 www.nebula.makers užtikrina, jog Vartotojo ar/ir Naudotojo pateikti Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

7.2 Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Svetainės Vartotojų ar/ir Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

7.3 Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį bei prisijungimo vardą, bei kitus duomenis.

8. Baigiamosios nuostatos 

8.1 Ši privatumo politika galioja nuo 2021 m. sausio 1 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pakeitimus Vartotojai ar/ir Naudotojai bus informuojami Svetainėje, ir/arba siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.